Digikummitoimintaa Eurajoelle

DIGIKUMMITOIMINTAA OLLAAN ALOITTAMASSA EURAJOELLA

Eurajoella on aloitettu digikummitoiminnan suunnittelu Vanhusneuvoston
aloitteesta, koska digituen tarve on lisääntynyt erityisesti ikääntyneiden
keskuudessa.

Oletko kiinnostunut tulemaan digikummiksi osana digikummiryhmää?

Kunta toimii tukenasi järjestämällä yhdessä EKO:n kanssa kurssin syksyn 2021 aikana sekä muistaa vapaaehtoisia digikummeja pienellä kiitoksella.

Digikummilta ei vaadita IT-osaamista vaan tärkeämpää on
perustaitojen hallitseminen sekä aito halu auttaa ja opastaa muita.
Digikummit voivat tukea yhdistysten jäsenten digitaalisten välineiden
käytössä ja lisätä tietämystä mm. erilaisten digilaitteiden
hankinnasta kotikäyttöön.


Se, miten digiopastus toteutetaan, sovitaan yhdessä.

 Kunta tukee ja auttaa

digikummeja toiminnan toteuttamisessa.


Tämän lisäksi Eurajoella tullaan järjestämään Otsolan
kansalaisopiston digikursseja seniori-ikäisille syksyn 2021 aikana.

Ilmoita halukkuutesi ryhtyä digikummiksi puheenjohtaja

Tuulikki Pajuselle puh. 0500 326355 10.8.2021 mennessä.