Mummonmarkan vartijat- hanke ja Vahvikelinja- puhelinpavelu

Mummonmarkan vartijat- hanke 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat-hanke.

 Hankkeen tarkoituksena on lisätä erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. 

Hanke tarjoaa myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen. Hankkeessa on tuotettu turvataitoja varten runsaasti materiaaleja, järjestetty seminaareja sekä toteutettu pilotti, jossa Vanhusneuvostojen ja eläkejärjestöjen vertaisia on koulutettu viestinviejiksi eli ”mummonmarkan vartijoiksi”. 

Oppaat, esitteet, luentoaineistot ja videot löytyvät osoitteesta www.mummonmarkanvartijat.fi/materiaaleja. Hanke päättyy 31.12.2021, jonka jälkeen verkkosivut ovat edelleen käytettävissä. 

Vahvikelinja- puhelinpalvelu

Puhelinpalvelu Vanhustyön keskusliiton senioritoiminta on avannut uuden puhelinpalvelun, joka tukee digiyhteyksiä vailla olevia yli 70-vuotiaita. Vahvikelinja-puhelinpalvelu tukee digiyhteyksiä vailla olevia +70- vuotiaita ikääntyneitä koko Suomessa. Vahvikelinja tarjoaa ikääntyneiden arkeen askaretta aivoille ja piristystä päivään.

 Puheluiden aikana ratkotaan aivopähkinöitä, visaillaan, muistellaan ja jutustellaan erilaisista teemoista. Vahvikelinjassa hyödynnetään Vahvike.fi-aineistoa. 

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13-15 puhelin 050 328 8588.