Tiedote yhdistyksen syyskokouksesta ja järjestäytymiskokouksesta 2022

 

Eeva- Maija Leinosta Eurajoen Eläkkeensaajien uusi puheenjohtaja

 

Yhdistyksen syyskokouksessa sekä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa on tehty valintoja vuodelle 2023. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva- Maija Leino. Hallitukseen valittiin 8 jäsentä ja viisi varajäsentä.

Hallitukseen tulivat valituiksi Lasse Talasma, varapj, Seija Johansson, sihteeri ja tiedottaja, Pertti Johansson, taloudenhoitaja ja jäsenasiainhoitaja, Auli Lamppu, varasiht., Esa Talasma, Tuulikki Pajunen, Kari Rostedt ja Markku Venno.

Varajäseniksi valittiin Hilkka Venno, Kari Krannila, Anita Rintamaa, Mirja Paasikivi ja Sirpa Malin.

EKL:n Satakunnan piirikokoukseen valittiin vuodelle 2023 varsinaisiksi jäseniksi Eeva- Maija Leino (Hilkka Venno), Tuulikki Pajunen (Auli Lamppu), Lasse Talasma (Pertti Johansson), Seija Johansson (Kari Rostedt) ja Esa Talasma (Markku Venno).

Yhdistyksen edustajaksi EKL:n Satakunnanpiirin hallitukseen valittiin Eeva- Maija Leino. Matkavastaavina toimivat Hilkka Venno, Eeva- Maija Leino ja Auli Lamppu. Lisäksi valittiin useita kerhojenvetäjiä.

Eurajoen Eläkkeensaajilla on yli 500 jäsentä ja se kuuluu valtakunnalliseen Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry sekä EKL Satakunnan piirijärjestöön.