Uutiset

Vuoden 2022 hallituksen viimeinen kokous

Vuoden 2022 Eurajoen Eläkkeensaajien hallituksen viimeinen kokous pidettiin Itsenäisyyspäivän aattona Kivikylän Kotipalvaamon tiloissa. Käsittelimme normaalit kokousasiat ja hyväksyimme loppuvuoden laskuja. Lounalle olivat kutsun saaneet myös toiminnantarkastajat sekä kerhojen vetäjät. Muistimme ja kiitimme tehdystä työstäTuulikki Pajusta hänen jättäessään puheenjohtajan tehtävät.  Hallitustyöskentelyn jätti myös hallituksen jäsen Elina Nurmi. Kiitos kuuluu molemmille!

Eurajoen Eläkkeensaajat ry. kirje Eurajoen vanhusneuvostolle 11.10.2022

Eurajoen vanhusneuvostolle

Eurajoen Eläkkeensaajat ry. hallitus on kokouksissaan  käsitellyt Eurajoen vanhusneuvoston toimintaa. Vuosien saatossa toiminta on hitusen verran parantunut, mutta tehtävää on vielä paljon.

Kuntiin perustettava vanhusneuvosto vaikuttaa toiminnallaan ikäihmisten elämään. Se on  lakisääteistä toimintaa. Vanhusneuvostolle on annettava toimintaedellytykset esimerkiksi järjestämällä vanhusneuvoston jäsenille sopivaa koulutusta.

Erittäin tärkeä asia toimintaedellytysten vahvistamiseksi on, että kunnan talousarvioon osoitetaan toiminnalle määrärahat. Näin ei ainakaan Eurajoen kunnassa ole toimittu.

Kaikkien kunnan toimialojen olisi mietittävä, miten omaa toimintaansa suunniteltaessa tai toteutettaessa vaikutetaan ikäihmisten elämään. Tätä olisi vanhusneuvoston seurattava ja tähän vaikutettava.

Eurajoella vanhusneuvosto on hallinnollisesti kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallituksen jäsenten tietämys vanhusneuvostosta ja sen merkityksellisyydestä tuntuu olevan olematon.

Olettamus on vahva, ettei koko toimintaamme oteta tosissaan. Ei voi mitenkään olla niin, että vanhusneuvoston tekeminen sysätään eläkeläisjärjestöjen kontolle. Nämä vapaaehtoistahot täydentävät kunnan ohjaamaa toimintaa eikä päinvastoin. Pitää myös tiedostaa, etteivät kaikki ikäihmiset ole eläkeläisjärjestöjen jäseniä. Heistäkin on huolehdittava.

Eurajoen vanhusneuvoston rooli, tehtävät ja toiminta ovat asioita, jotka pitää saada oikealle tolalle. Tämän johdosta Eurajoen Eläkkeensaajat ry. esittää, että Eurajoen vanhusneuvosto

-          ottaa käsittelyyn Satakunnan vanhusneuvoston ja kuntien vanhusneuvostojen yhteispalavereissa vuonna 2022 esiinnousseet asiat ja ottaa käyttöönsä parhaat toimintamallit ja ajatukset

-          esittää Eurajoen kunnan talousarvioon määrärahat vanhusneuvoston toimintaa varten

-          tihentää vuosittaisia kokousajankohtia, jotta käsiteltäville asioille jäisi riittävästi aikaa ja/tai antaa mahdollisuuden pienryhmätoiminnalle

-          tekee kannanottoja teknisen-, sivistys- ja hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnille sekä kunnanhallitukselle tulevaa hyvinvointialueen vanhusneuvostoa unohtamatta

-          toimii ennakkoluulottomasti yhdessä nuorisovaltuuston kanssa

-          pitää yhteyttä kunnan ikäihmisiin erilaisin keinoin

-          tuo itseään esiin esim. esitteen ja tiedotteiden muodossa

-          esittää kuntaan perustettavaksi vanhusasiamiehen toimen

Eurajoella, 11.10.2022

EURAJOEN ELÄKKEENSAAJAT RY.

Tuulikki Pajunen                                                                                   Seija Johansson

puheenjohtaja                                                                                         sihteeri


INFLUENSSA– JA KORONAROKOTUKSET Kessoten asukkaille

Lue tarkemmin alla olevasta tiedotteesta!

Liikunnan haastekampanja 2022 tulokset

Parin hiljaisemman vuoden jälkeen Eläkkeensaajien liikunnan haastekampanjan tulokset lähtivät uuteen nousuun. Vuoden 2022 kampanjaan osallistui 6902 jäsentä 181 yhdistyksestä. Liikuntasuorituksia kertyi kaikkiaan 337.819, joka on keskimäärin 48,9 suoritusta/ osallistuja. (Vuoden 2021 vastaavat luvut ovat: 5811 osallistujaa, 165 yhdistystä ja 292.593 suoritusta.)

Yhdistysten välisen kampanjan voittoon kiri Polvijärven Eläkkeensaajat tuloksella 42,82. Yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Lavikainen kertoi iloisena, että kampanjaan lähdettiinkin jo sillä mielellä, että kakkos- tai kolmossijat eivät nyt kiinnosta, vaan voittoa tavoitellaan. Jäsenet liikkuivatkin kiitettävästi, mutta omia suorituksia ei aina muistettu ilmoitella yhdistykseen. Suorituksia karhuamalla ja muistuttelemalla saatiin tulokset talteen ja yhteiseen käyttöön.

Kauaksi voitosta ei jäänyt toiseksi sijoittunut Valtion Eläkkeensaajat VES-Turkukaan, jonka tulos oli 41,63. VES-Turun sinnikäs ja pitkäjänteinen työ liikunnan edistämiseksi on parantanut yhdistyksen sijoitusta liikunnan haastekampanjassa vuosi vuodelta.

Kolmanneksi yhdistysten välisessä haastekampanjassa sijoittui Liedon Eläkkeensaajat tuloksella 39,71.

Piirien välisen kilpailun voitti jo perinteiseen tapaan Svenska distrikt. Toiseksi kamppaili Lapin piiri ja kolmanneksi Pohjois-Karjalan piiri.

Kiitokset osallistujille ja onnea voittajille!

Tulokset kokonaisuudessaan löytyvät liiton kotisivuiltamme.

Lisätietoja kampanjasta: Marja Raitoharju, p. 040 450 656

EKL:n Satakunnan Piirin kevätkokous Wellamolla

Liki kolmekymmentä kevätkokousedustajaa kokoontui EKL:n Satakunnan Piirin kevätkokoukseen Luvian Wellamolla.  Piirin puheenjohtaja Tuulikki Pajunen toivotti kokousväen tervetulleiksi. Varsinaista kokousta johti Jukka Kim Nakkilan Eläkkeensaajista. Sihteerinä toimi Marja- Liisa Kallionpää.  Kokouslistan mukaan kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 vuosikertomus sekä tilinpäätös. Lisäksi hyväksyttiin piirin uudet säännöt. Henkilövalintakin tehtiin, joka koski varsinaisen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valintaa EKL:n liittohallitukseen. Kokouksessa tehtiin asiasta kaksi esitystä. Suoritetun vaalin jälkeen todettiin, että valituksi tuli Erkki Raittila Rauman Eläkkeensaajista.  Eurajoen Eläkkeensaajista kokouksessa olivat mukana kokousedustajat Tuulikki Pajunen, Seija Johansson, Eeva- Maija Leino, Esa Talasma ja Lasse Talasma.

Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin maaliskuun lopussa kunnantalon Eurajoki- salissa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 vuosikertomus sekä tilinpäätös. Merkittävä päätös koski yhdistyksen uusia sääntöjä. Hallituksen esityksen mukaan kevätkokousväki hyväksyi säännöt, joiden perusteella yhdistyksen hallitus ja muut toimihenkilöt valitaan edelleen kalenterivuodeksi kerrallaan. Säännöt astuivat voimaan heti. 

Eurajoen kunnan toiminta-avustukset

Eurajoen kunnan toiminta-avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville seuroille,
yhdistyksille ja yhteisöille 31.3.2022 mennessä. Samalla ilmoitetaan haettavaksi avustukset yleishyö-
dyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin toteutta-
miseen 31.3.2022 mennessä. Liikuntaseurojen avustushakemukset tehdään
osoitteeseen www.avustusverkko.fi. Muut avustushakemukset vastaanotetaan osoitteessa
kirjaamo@eurajoki.fi Hakemuslomakkeita saa verkkosivuilta: www.eurajoki.fi/hallinto/lomakkeet/

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

Digi- infot alkaneet Eurajoen ja Luvian kirjastoissa

Jokisimpukan kuntosali avattu

 15.2.2022 lähtien pääsee taas treenaamaan Jokisimpukan kuntosalille! 
Käynti pääovesta eli isosta liukuovesta. Hygieniaohjeistus on ennallaan ja
kävijöiden nimet kellonaikoineen merkataan listaan.