Uutiset

Eurajoki

1. lokakuuta kello 20.08 ·

HYVINVOINTIKAVERIKOULUTUS

Yhteisöön kuuluminen ja ihmissuhteet ovat olennaisen tärkeitä hyvinvoinnille. Ikääntymisen myötä sosiaaliset suhteet harvenevat ja ikääntynyt saattaa tarvita tukea esim. ulkoillakseen turvallisesti.

Eurajoella aloitettua Hyvinvointikaveritoimintaa laajennetaan yhteistyössä nyt kaikkiin Kessote-kuntiin.

Hyvinvointikaverikoulutukset järjestetään kahdessa 3h osassa klo 17-20. 1 osa 2.11.21 (Teams-yhteys), 2. osa 16.11.21 Eurajoella tai tai 17.11 Harjavallassa.

Hyvinvointikaveriksi voi ilmoittautua yli 16-vuotiaat, jotka haluaisivat pienellä panostuksella tuottaa hyvinvointia itselleen sekä ympäristöönsä. Kurssin suoritettuaan kaveria kaipaavista ikäihmisistä ja vapaaehtoisista muodostetaan parivaljakoita, jotka tapaavat toisiaan itselle sopivin väliajoin.

Hyvinvointikaveripassilla vapaaehtoisena toimiessa hyvinvointikaveri on oikeutettu maksuttomaan sisäänpääsyyn (osaan) Eurajoen kunnan järjestämiin kulttuuritapahtumiin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Hyvinvointipalvelut Maija Penttilä, maija.penttila@eurajoki.fi.

Eurajoki

1. lokakuuta kello 13.54 ·

MASKISUOSITUS

THL on julkaissut uuden maskisuosituksen 30.9.2021. Satasairaalan ATTR:n mukaan maakunnassa suositellaan toistaiseksi edelleen laajaa maskisuositusta epidemiologiseen tilanteeseen perustuen.

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa kaikille yli 12 -vuotiaille henkilöille

• Aina joukkoliikenteessä.

• Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

• Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

• Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

• Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Harrastustoiminnassa ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä tulee edelleen huomioida, että osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista, riittävän etäisyyden pitämisestä ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti

Eurajoki

16. syyskuuta kello 16.05 ·

ESTEETTÖMYYSKÄVELYT

Eurajoella toteutettiin tänään kaksi esteettömyyskävelyä raikkassa syyssäässä. Esteettömyyskävelyjen tarkoituksena oli tarkastella keskusta-alueiden esteettömyystilannetta ja palvelujen saavutettavuutta erilaisia liikkumisen apuvälineitä käyttävien näkökulmasta. Iloksemme kävelyihin osallistui mukavasti kuntalaisia ja saimme kuulla arvokkaita mielipiteitä ja kokemuksia. Kiitos kaikille osallistuneille!

Ramboll suoritti esteettömyyskävelyt osana Eurajoen kunnan liikenneturvallisuustyötä.

EKL:n liittokokous 3.-4.11.2021

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n XXI (21.) varsinainen liittokokous on avattu 9.6.2021 klo 12.00, minkä jälkeen kokous on keskeytetty ja päätetty jatkaa 3.–4.11.2021 Turun Messukeskuksessa.

Joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous on EKL:n ylin päättävä elin, jossa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Kokous muun muassa:
- valitsee liitolle puheenjohtajan, hallituksen sekä valtuuston
- päättää sääntöihin tehtävistä muutoksista
- käsittelee liittokokoukselle tehdyt aloitteet ja hallituksen niihin antamat lausunnot
- käsittelee liiton toimintaohjelman seuraavalle liittokokouskaudelle.

Äänioikeus liittokokouksessa

Liittokokouksessa on äänioikeus niiden jäsenten (yhdistysten) edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka. Jokainen liiton jäsen (yhdistys) on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 31.12.2020 olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Yhdistys valitsee liittokokousedustajansa kevätkokouksessa.

Eurajoen Eläkkeensaajien edustajat liittokokouksessa:

Tuulikki Pajunen (varalla Eeva- Maija Leino)

Hilkka Venno (varalla Seija Johansson)