Tietosuojaseloste

Eurajoen Eläkkeensaajat ry

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Eurajoen Eläkkeensaajat ry, Tuulikki Pajunen, Auvintie 548, 2710 Eurajoki. p. 0500 326 355, s-posti

tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuulikki Pajunen, Auvintie 548, 27100 Eurajoki, p. 0500 526 355, s-posti

tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi

Rekisterin nimi

Eurajoen Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käyttävät hoidon edellyttämässä laajuudessa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, taloudenhoitaja, opintosihteeri ja matkavastaava.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi ja syntymäaika. Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäsenten ilmoittamista liittymislomakkeista. Virheelliset tiedot korjataan yksittäisten jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

Tietojen siirto Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisteriin pääsy tapahtuu siihen erillisen käyttöoikeuden perusteella henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään silppuamalla.