Yhdistyksen toimihenkilöt 2022

HALLITUS
Pajunen Tuulikki, puheenjohtaja puh. 0500 32 6355, 02 8682084, tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi

Talasma Lasse, varapuheenjohtaja, kotisivuvastaava puh. 050 061 0579, lasse.talasma@elisanet.fi

Johansson Seija, sihteeri, tiedottaja, kotisivut  puh. 040 059 5610, seija.a.a.johansson@gmail.com

Johansson Pertti, jäsenasioidenasioiden hoitaja, kotisivut  puh. 044 021 0984, pertti.johansson@eurajokinetti.fi

Muut varsinaiset jäsenet:

Leino Eeva- Maija, varasihteeri, matkavastaava, Luvian kerhon vetäjä

Paasikivi Mirja

Rintamaa Anita

Rostedt Kari

Talasma Esa

Varajäsenet:

Venno Hilkka, matkavastaava, Pulinakerhon vetäjä

Nurmi Elina

Venno Markku

Matti Rantanen

Maria Lahti, kerhonvetäjä

Puheenjohtajamme Tuulikki Pajunen toimii EKL:n hallituksen jäsenenä ja EKL:n
Satakunnan piirin puheenjohtajana.
Marja-Liisa Kallionpää on EKL:n Satakunnan piirin sihteeri.

https://ekl.fi 

https://satakunnanpiiri.elakkeensaajat.fi

Tuulikki Pajunen toimii lisäksi Satakunnan vanhusneuvoston jäsenenä.
Seija Johansson on Eurajoen kunnan vanhusneuvoston jäsen.

Muita toimihenkilöitä: 

Järvi Raimo,  laulukerhon vetäjä

Kiikola Markku, bocciakerhon vetäjä


Eurajoen Eläkkeensaajat ry hallitus vuonna 2022

Vasemmalta: Lasse Talasma, Esa Talasma, Mirja Paasikivi, Elina Nurmi, Tuulikki Pajunen, Hilkka Venno, Markku Venno, Kari Rostedt, Seija Johansson, Anita Rintamaa, Eeva- Maija Leino ja Pertti Johansson. Kuvasta puuttuvat  Maria Lahti ja Matti Rantanen